Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Serhat ÜNAL, Kurul Başkanı

Prof. Dr. Esra AKI, Raportör (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Zeynep ÇOPUR, Üye (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Eser ERGÜN, Üye (Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ, Üye (Mühendislik Fakültesi)