Kurul Üyeleri
Adı Soyadı Birimi Görevi
Prof. Dr. Vural GÖKMEN Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ Mühendislik Fakültesi Üye
Prof. Dr. Eser ERGÜN Tıp Fakültesi Üye
Prof. Dr. Esra AKI Sağlık Bilimleri Fakültesi Üye
Prof. Dr. Zeynep ÇOPUR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üye