Kuruluş ve Amaç

Hacettepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinasyon Kurulu (HUYGAM) Hacettepe Üniverstesi Senatosunun 18.05.2017 tarihli 19. Oturumunda 2017-184 Sayılı kararıyla,

Hacettepe Üniversitesi Rektorlüğüne bağlı araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması, faaliyetlerinin izlenmesi ve periyodik değerlendirmesi amacıyla kurulmuştur.