Ana Sayfa

Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22/02/2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı Kararı ile

 • Üniversitenin mevcut yapısı içerisinde yapılamayacak faaliyetlerde bulunmak,
 • İlgili bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara akademik destek sağlamak,
 • Yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici katkıda bulunmak,
 • Yürütülen programların uygulama boyutuna katkıda bulunmak,
 • Halen yürütülmekte olan programlardan ve araştırmalardan farklılaşmak ve
 • Özelde üniversiteye, genelde ise topluma katkıda bulunmak

üzere kurulurlar.

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

 • Bilimsel işbirliğini yaratmak ve bu işbirliğini desteklemek
 • Araştırma kaynaklarını güvenceye almak ve araştırma desteği sağlamak
 • Toplum bilinci oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi tetiklemek
 • Örgütsel esneklik kazanmak
 • Toplumsal sorunlara odaklanmak ve mali destek edinmek gibi

misyonları üstlenirler.