HUYGAM Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Koordinasyon Kurulu merkezlerin yönetimsel koordinasyonunu sağlamak; yeni kurulacak merkezlere yönelik önerileri yasalar ve yonergeler çerçevesinde değerlendirmek; var olan bir merkezin nitelik, içerik, isim, faaliyetlerinde yapılacak deeğişiklikler ve gelir-giderleri vb. ile ilgili incelemelerde bulunmak; merkezlerin yıllık faaliyetlerini Dördüncü Bölüm'de belirtilen Performans Kriterlerine göre değerlendirerek değerlendirme  sonuçlarını Rektöre bildirmekle yükümlüdür.